Fornavn, Etternavn
Halvarshoroskop
Helarshoroskop
Ditt mobiltelefonnr
Klarsynt

Klarsyn (eller "clairvoyance" som det heter pa fagspraket) er noe de fleste mennesker
er født med. For a utvikle denne evnen, kreves det mye trening og selvutvikling.
De klarsynte får opp et "bilde" av en spesiell hendelse eller situasjon som kan skje eller har skjedd.
De fleste mennesker sender ut en form for "energi" som en klarsynt fanger opp og tolker.
Klarsyn sammen med en godt utviklet intuisjon gir den klarsynte mulighet for a gi deg
råd og veiledning om en bestemt handling eller situasjon nå eller i fremtiden.
Det hender at noen mennesker har så mange mentale sperrer som begrenser den
    klarsyntes mulighet til å "se". Samtidig er det viktig a være klar over at de klarsynte ikke er Vår Herre som kan se "alt".

En av
våre utvalgte
Annonser:

En av
våre utvalgte
Annonser:

En av
våre
utvalgte
Annonser:

Nyhetsbrev ditt mobiltelefonnr
    
   
Hjem     :    Tarot    :    Klarsynt    :     Synsk     :     Horoskop
© Copyright 2007 Magisk.no
Postbokst 3, 9171 Longyearbyen
kundepost@magisk.no
Tlf: 79025520
Fax: 79027646